Metsamajanduskava

Metsamajanduskava on metsaomanikule koostatud kava, mis sisaldab endas erinevate metsamajanduslike protsesside kirjeldust järgmiseks kümneks aastaks

Juhul, kui teil pole kehtivat metsamajanduskava, aitame teid metsakava koostamisel. Kui teid peaks huvitama raietöödeks vajalik metsateatise ehk raieteatise esitamine saate sellest lugeda lähemalt postitusest metsateatis. Metsateatise esitamine pole kohustuslik, kui teie poolt planeeritavate raietööde maht jääb alla kahekümne (20) hektari aastas.

Metsakava - mis see on?

Metsakava ehk metsamajandamise kava on dokument, mis on kõigile erametsaomanikele kohustuslik, kelle kinnistu suurus ületab 5 hektarit. Kõigile teistele lasub metsamajandamise kava olemasolu kohustus, kui hektari suurus ületab 2 hektarit. Metsakava koosneb suures plaanis kahest osast: mõõtmine ning metsamajanduslike tööde plaan järgmiseks kümneks aastaks.

tarbimislaenu intress

Metsamajandamise kava koostamine

kiirlaenu taotlemine

Metsamajanduskavasid oleme koostanud ettevõtetele juba meie ettevõtte algusaegadest. Meie ettevõttes töötavatele kogenud taksaatoritele on metsamajanduskava koostamine tavapärane tööprotseduur. Metsakava koostamine algab sellest, et taksaator käib metsas ning võtab puistu erinevad mõõdud (puude pikkus, ümbermõõt, sortiment) ning neid kutsutakse inventeerimisandmeteks.

Metsa inventeerimisandmete põhjal koostab taksaator teile kümne aastase plaani, kuidas ning milliseid töid peaksite oma metsakinnistul tegema, et metsa tervislik seisund oleks hea ning mets kasvaks kvaliteetne ja tugev.

Metsakava koostamine on alati iga kinnistu puhul erinev.

Metsamajanduskava koostamine usalda kogenud metsaettevõttele!

Metsamajanduskava oleme koostanud sadadele metsaomanikele. Meie hinnad on mõistlikud ning metsamajanduskava koostamine pole koht, kus metsafirmana kasumit teenime. Võtke meiega ühendust, et saada individuaalne pakkumine. Meiega saate ühendust telefonitsi E-R 9-17.Kui olete müümas metsamaad, vaadake ka postitust kuidas kujuneb METSA HIND.

Metsa ostust lugege lähemalt postitusest METSA OST või lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust.

Soovite müüa hoopis raieõigust? Vaadake lähemalt meie kokkuvõttest RAIEÕIGUSE OST.